Thương hiệu nội y thuộc tập đoàn Pháp Corèle International. 
————————————
Corèle V. - part of Corèle International Group
Designed in France by Cilia Boes