G&I

Tầng 1

 

 

 

Liên hệ

Điện thoại:

Email: 

 

GIỜ MỞ CỬA:

CAC NGAY TRONG TUẦN  8am - 10pm

NGÀY CUỐI TUẦN & NGÀY NGHỈ LỄ CHUNG  8am - 11pm

 

TRANG MẠNG      

Logo FB Gris 2.png
Intagram Logo gris 2.png
 
BLOQ | G&I 3.jpg
BLOQ | G&I 2.jpg